Geschiedenis

Het begin van de C.S.F.R. vinden we zowel in Delft als in Utrecht. In 1949 besloot een aantal studenten van de Gereformeerde Gemeenten in Delft om ter versteviging van de onderlinge contacten regelmatig bijeen te komen. Op deze bijeenkomsten werden onderwerpen van levensbeschouwelijke en praktische aard besproken. Eind 1950 werd besloten de ontstane contacten in de vorm van een dispuut op interkerkelijke basis met duidelijk omschreven grondslag voort te zetten.

Ook in Utrecht werd besloten om een dispuut op te richten door een viertal leden van de SSR (Societas Studiosorum Reformatorum). Aanvankelijk was dit dispuut bedoeld om met elkaar de gerezen twijfels over de grondbeginselen van de SGP te bespreken. In 1951 werd dit dispuut opgeheven en werd het dispuut "Sola Scriptura" opgericht.

Tussen de disputen in Delft en Utrecht ontstonden uitgebreide contacten. Tijdens het eerste gezamenlijke zomerkamp in 1950 werd besloten een 'Calvinistich maandblad voor academici' met de naam Wapenveld uit te geven. Op het tweede zomerkamp werd op 13 juli 1951 de C.S.F.R. opgericht.

De C.S.F.R. bestaat nu uit de volgdende disputen:

Johannes Calvijn te Delft (1950)
Sola Scriptura te Utrecht (1951)
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. te Amsterdam (1958)
Ichthus te Rotterdam (1959)
Panoplia te Leiden (1963)
Dei Gratia te Wageningen (1971)
Yir'at 'Adonay te Groningen (1976)
Em├Ęt Qenee te Eindhoven / Tilburg (1994)
Quo Vadis te Nijmegen (2008)